Dye-fixing Behaviors of Novel Reactive Cationic Copolymers of 3-Chloro-2-hydroxypropylmethyldiallylammonium Chloride and Dimethyldiallylammonium Chloride [P(CMDA-DMDAAC)s] on Cotton Fabric


YIKAI YU AND YUEJUN ZHANG